Kdy se vyplatí paušální daň

Přemýšlíte, jestli je pro vás výhodné přihlásit se k paušální dani? Od určitého příjmu je to jistě zajímavá možnost, má to ale několik ALE. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Co je paušální daň

Pro podnikatele představuje paušální daň značnou administrativní úlevu, protože na konci roku nemusí podávat přiznání k dani z příjmů ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění. V praxi to znamená, že každý měsíc platíte pouze jednu částku, která obsahuje daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Kdo se může přihlásit

K paušální dani se od roku 2023 může přihlásit podnikatel, který:

 • neměl v předchozím roce příjmy vyšší než 2.000.000 Kč,
 • není plátce DPH (může být identifikovaná osoba),
 • není zaměstnaný (může mít DPP do 10 tis. Kč nebo DPČ do 3500 Kč, v roce 2023 do 4000 Kč)
 • není dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti

Jak se přihlásit

Nejpozději do 10.1. je potřeba na finanční úřad poslat Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Jak je to s placením

Paušální daň je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se platí.

Od roku 2023 budou 3 pásma paušální daně. V prvním pásmu se bude platit 6.208 Kč, v druhém pásmu 16.000 Kč a ve třetím 26.000 Kč.

Do jakého pásma se přihlásit

Výběr pásma závisí na výši příjmů a druhu činnosti (a s tím související stanovená procenta pro paušální výdaje – 80 %, 60 %, 40 % a 30 %

1. pásmo:

 • příjmy do 1 milionu Kč pro všechny druhy činnosti
 • příjmy do 1,5 milionu Kč, pokud alespoň na 75 % příjmů lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 80 % nebo 60 %
 • příjmy do 2 milionů Kč, pokud alespoň na 75 % příjmů lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 80 %

V tomto pásmu bude pro rok 2023 měsíční platba 6.208 Kč (z toho 2.722 Kč na zdravotní pojištění, 3.386 Kč na sociální pojištění a 100 Kč na daň z příjmů).

2. pásmo:

 • příjmy do 1,5 milionu Kč pro všechny druhy činnosti
 • příjmy do 2 milionů Kč, pokud alespoň na 75 % příjmů lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 80 % nebo 60 %

V tomto pásmu bude pro rok 2023 měsíční platba ve výši 16.000 Kč (z toho 3.591 Kč za zdravotní pojištění, 7.446 Kč na sociální pojištění a 4.963 Kč na daň z příjmů).

3. pásmo:

 • příjmy do 2 milionů Kč pro všechny druhy činnosti

V tomto pásmu bude pro rok 2023 měsíční platba ve výši 26.000 Kč (z toho 5.292 Kč za zdravotní pojištění, 11.388 Kč na sociální pojištění a 9.320 Kč na daň z příjmů).

Kdy se vyplatí

Je potřeba si uvědomit, že v režimu paušální daně není nárok na žádné slevy na dani ani odčitatelné položky, které můžou významně snížit výslednou daň. Jestliže tedy máte například 2 děti a hypotéku, dobře si to spočítejte a promyslete.

Obecně lze říct, že paušální daň se začíná vyplácet od ročních příjmů nad 600.000 Kč (při paušálních výdajích 60 %), pokud nemáte děti ani žádné další slevy.

Při jednom dítěti se vyplatí zhruba od 750.000 Kč, při dvou dětech přibližně od 930.000 Kč (opět porovnáno s paušálními výdaji 60 %).

Odhlášení

Pokud v průběhu roku přestanete splňovat podmínky (například se stanete zaměstnancem nebo plátcem DPH), musíte to do 15 dnů nahlásit na finanční úřad. Po skončení roku podáte klasické přiznání k dani z příjmů a pošlete přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Zaplacená paušální daň se bude započítávat jako zaplacená záloha.

Další možností je dobrovolné vystoupení z režimu paušální daně. To lze udělat pouze jednou ročně, opět nejpozději do 10.1., ideálně na formuláři Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu.

Nezapomeňte

V režimu paušální daně musíte stále vést evidenci příjmů, abyste mohli doložit, že splňujete podmínku výše příjmů (a také kvůli hlídání obratu).

"Specializuji se na účetnictví a daně. Ráda pomáhám začínajícím podnikatelům zorientovat se v povinnostech vůči státu a učím je vést přehledné účetnictví, aby mohli být v klidu, že mají své daně v pořádku a pod kontrolou." Můj příběh si přečtěte zde >>
Jsem autorkou online kurzu Měj své účetnictví v pořádku, kde učím, jak si vést účetnictví snadno a bez stresu.