auto v podnikani

Auto v podnikání OSVČ

Chystáte se používat auto v podnikání? Chcete vědět, jak to účetně zařídit a jaké výdaje si můžete uplatnit? Všechno potřebné se dozvíte v tomto článku.

Jako podnikatelé máte dvě možnosti, jak výdaje spojené s autem dostat do účetnictví. Můžete použít výdaje skutečné nebo paušální.

Skutečné výdaje na auto

K uplatnění těchto výdajů budete potřebovat paragony nebo jiné účetní doklady (faktury, smlouvy), které zaúčtujete jako daňový výdaj. Při tomto způsobu musíte vést knihu jízd.

Co lze uplatnit do výdajů

Nabízí se odpověď, že do výdajů můžete dát všechno, co souvisí s používáním auta:

 • pohonné hmoty
 • parkovné
 • servis a údržba
 • pojistné
 • dálniční známka
 • odpisy (výpočet se naučíte tady)

Ale tak jednoduché to úplně není. Záleží na tom, jakým způsobem jste auto pořídili.

Pořízení

1) nákup nového auta (nebo použitého) – v tomto případě si můžete bez problému uplatnit všechny výše uvedené výdaje

2) pronájem od jiné firmy nebo osoby – jestliže se jedná o pronájem za úplatu, pak si můžete
dát do účetnictví všechny výdaje kromě odpisů, ty nahradí částka za pronájem. Pokud byste si půjčili auto od známého zdarma, tak počítejte pouze s výdaji za pohonné hmoty.

3) vklad vlastního auta do obchodního majetku (čti do účetnictví) – pod vkladem do obchodního majetku se rozumí zaevidování auta v účetnictví, nehledejte pod tím nic složitého, stačí jednoduchý zápis do knihy majetku. Poté máte nárok na všechny výše uvedené výdaje.

4) používání vlastního auta (nevloženého do obchodního majetku) – zde je to velmi omezené, můžete si uplatnit jen cestovní náhrady za pohonné hmoty a základní náhradu za opotřebení auta (výpočty probíráme v kurzu)

Paušální výdaje na auto

Paušální výdaje nahrazují výdaje za pohonné hmoty a parkovné, neřešíte tedy žádné paragony a měsíčně si můžete rovnou uplatnit 5.000 Kč do daňových výdajů. Jestliže jste auto používali i pro osobní spotřebu, pak se částka snižuje na 4.000 Kč za měsíc.

V účetnictví si kromě paušálu můžete uplatnit také výdaje za opravy a udržování, pojistné, dálniční známku i odpisy.

Paušál lze použít maximálně na 3 auta. Pokud nejste plátci DPH, pak nemusíte vést knihu jízd.

Který způsob vybrat?

Není možné oba způsoby během jednoho roku u stejného auta kombinovat. Někdy není jasné, který způsob je výhodnější, ale nemusíte se rozhodnout hned. Je velice jednoduché sečíst celkové roční náklady za konkrétní auto a porovnat je s paušálem. Na konci roku snadno zjistíte, která varianta je pro vás lepší a tu pak použijete pro celý rok.

Podobné tipy z praxe a podrobné výpočty cestovních náhrad i odpisů najdete v mých online kurzech.

Kniha jízd

Pro úplnost ještě doplňuji údaje, které musí obsahovat kniha jízd. Ke každé jízdě musíte uvést:

 • datum
 • čas odjezdu a příjezdu
 • místo odjezdu a příjezdu
 • účel cesty
 • počet ujetých kilometrů (počáteční a konečný stav tachometru)
 • informaci o nákupu pohonných hmot (množství litrů a cena)
 • bezpečnostní přestávky (pokud máte povinnost je čerpat)

Dále by v knize jízd měla být informace o typu vozidla, SPZ a průměrná spotřeba z technického průkazu.

"Specializuji se na účetnictví a daně. Ráda pomáhám začínajícím podnikatelům zorientovat se v povinnostech vůči státu a učím je vést přehledné účetnictví, aby mohli být v klidu, že mají své daně v pořádku a pod kontrolou." Můj příběh si přečtěte zde >>
Jsem autorkou online kurzu Měj své účetnictví v pořádku, kde učím, jak si vést účetnictví snadno a bez stresu.