Jste tu správně, pokud potřebujete...

Vedení  online účetnictví

Zpracování účetnictví

 • příprava a zaúčtování účetních dokladů
 • zaúčtování mezd na základě mzdových podkladů
 • evidence majetku, odpisy
 • evidence pohledávek a závazků
 • vedení pokladní knihy
 • uzávěrkové operace

Další služby

 • správa datové schránky
 • komunikace s úřady
 • zastupování při kontrolách FÚ
 • účetní závěrka - sestavení účetních výkazů a přílohy
 • uložení závěrky do sbírky listin

Daňová přiznání

 • DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • daň z příjmů fyzických osob, přehledy na zdravotní a sociální pojištění
 • daň z příjmů právnických osob
 • silniční daň

Mzdy

Zpracování mezd

 • výpočet mezd zaměstnanců na HPP, DPP, DPČ
 • zaslání přehledů na sociální a zdravotní pojištění
 • příkaz k úhradě
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • výpočet daně z příjmů zaměstnancům
 • evidenční listy důchodového pojištění

Další služby

 • zastupování na úřadech při kontrolách
 • komunikace s úřady
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování srážkové daně