Podnikání při zaměstnání

Jste zaměstnanec nebo maminka na rodičovské dovolené a rádi byste začali podnikat? Pak mám pro vás skvělou zprávu – vaše podnikání bude považováno jako vedlejší činnost a z toho plyne několik výhod. Vezmeme to ale hezky popořadě.

Kde se registrovat jako podnikatel

Každý, kdo se rozhodne začít podnikat, se musí nejprve přihlásit na živnostenském úřadě, a dále také na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zajištění. Toto všechno se dá zařídit najednou při první návštěvě na živnostenském úřadě. Dnes už to lze zařídit i online, ale to je cesta jen pro odvážné lidi, kteří se nebojí vyplňování spousty nepřehledných formulářů.

Hlavně nezapomeňte uvést, že vaše podnikání bude na vedlejší činnost.

Jak podnikat na vedlejší činnost

Pak už můžete začít podnikat. Ani zde není žádný rozdíl mezi hlavní nebo vedlejší činností, funguje to stejně. Prostě prodáváte zboží nebo poskytujete služby, vystavujete faktury, nakupujete potřebné vybavení a vedete si účetní evidenci.

POZOR: Velmi často si lidé chybně myslí, že při vedlejší činnosti nemusíte platit sociální ani zdravotní pojištění! To platí jen u velmi nízkých příjmů a pouze u sociálního pojištění.

Sociální pojištění u vedlejší činnosti

  • V prvním roce podnikání nemáte povinnost platit žádnou zálohu na sociální pojištění.
  • Po skončení roku musíte podat Přehled o příjmech a výdajích.
  • Pokud se vám v podnikání daří a váš zisk byl vyšší než 96 777 Kč (platí pro rok 2023), pak počítejte s tím, že budete na sociálním pojištění doplácet a následující rok musíte platit zálohy, které vám vyšly v Přehledu.
  • Při nižším příjmu se můžete sami rozhodnout, jestli chcete být pojištěni a dobrovolně platit zálohy v dalším roce. Tedy do rozhodné částky 96 777 Kč (platí pro rok 2023) nemusíte platit pojistné ani zálohy.

Zdravotní pojištění u vedlejší činnosti

  • Zálohy na zdravotní pojištění se u vedlejší činnosti v prvním roce také neplatí.
  • Po skončení roku musíte podat Přehled, ze kterého zjistíte, kolik musíte doplatit na zdravotním pojištění a kolik budete platit na zálohách v příštím roce.
  • Pokud jste zaměstnanec a zaměstnavatel za vás odvádí zálohy alespoň z minimální mzdy 17.300 Kč (platí pro rok 2023), nemáte ani v dalších letech povinnost platit zálohy z vedlejší činnosti.

Daň z příjmů podnikatele

U daně z příjmů nehraje hlavní nebo vedlejší činnost žádnou roli. Na základě vaší účetní evidence pak po skončení roku vyplníte do daňového přiznání příjmy a výdaje, odečtete možné slevy na dani a odčitatelné položky a výslednou daň zaplatíte.

V prvním roce se zálohy na daň z příjmů obvykle neplatí, v následujícím roce máte povinnost platit zálohy jen v případě, že daň vám vyšla vyšší než 30 000 Kč.

V daňovém přiznání nezapomeňte uvést všechny vaše příjmy, tedy i ze zaměstnání nebo z pronájmu, jestliže se vás to týká.

"Specializuji se na účetnictví a daně. Ráda pomáhám začínajícím podnikatelům zorientovat se v povinnostech vůči státu a učím je vést přehledné účetnictví, aby mohli být v klidu, že mají své daně v pořádku a pod kontrolou." Můj příběh si přečtěte zde >>
Jsem autorkou online kurzu Měj své účetnictví v pořádku, kde učím, jak si vést účetnictví snadno a bez stresu.