Identifikovaná osoba

Stali jste se identifikovanou osobou k dani?

Pak musíte udělat dvě věci. Nejdříve se zaregistrovat na finanční úřad a pak podávat přiznání k DPH. Ale začneme hezky od začátku.

KDO JE IDENTIFIKOVANÁ OSOBA?

Kdykoliv odpovídám na tuto otázku, pokaždé mě napadne jedno slovo – hybrid (v DPH). :D Být identifikovanou osobu znamená stát se plátcem DPH pro zahraničí, ale v tuzemsku jste stále neplátce DPH.

KDY SE VÁS TO TÝKÁ?

 • 1
  pořídili jste zboží z EU v celkové roční částce nad 326.000 Kč
 • 2
  přijali jste službu v tuzemsku od osoby ze zahraničí (nejčastěji reklama na FB a Google, počítačové programy nebo aplikace)
 • 3
  nakoupili jste zboží s instalací v tuzemsku od zahraniční osoby (např. nákup nábytku ze Slovenska, montáž provedená v ČR)
 • 4
  poskytli jste službu podnikateli do jiného státu EU

Registrace k DPH

Jestliže spadáte do jedné z uvedených kategorií, měli byste se zaregistrovat na finančním úřadu k dani z přidané hodnoty jako identifikovaná osoba. Termín je do 15 dnů od data, kdy nastala služba, nebo jste pořídili zboží. Nejjednodušší způsob, jak se zaregistrovat, je vyplnit Přihlášku k registraci k DPH na Daňovém portálu, kterou podepíšete a odešlete rovnou na finanční úřad. Doporučuji k Přihlášce rovnou přiložit zahraniční fakturu kvůli ověření data registrace.

CO TEĎ DÁL?

Identifikovaná osoba má povinnost podávat Přiznání k DPH, a to vždy měsíčně, pokud nastalo plnění (např. obdrželi jste fakturu za službu). Termín je do 25. dne následujícího měsíce. Kontrolní hlášení nepodává vůbec a Souhrnné hlášení podává měsíčně, jestliže nastal důvod pro podání (např. jste poskytli službu do EU). Samozřejmě musíte také případnou daň uhradit, termín platby je shodný s termínem podání přiznání.

Přiznání k DPH

Přiznání také doporučuji vyplnit na Daňovém portálu.

DO FORMULÁŘE UVEDETE :

 • Do řádku 3 (příp. 4, pokud je sazba DPH 15 % nebo 10 %) patří pořízení zboží z jiného členského státu.
 • Přijali jste službu v tuzemsku od osoby z EU? Tyto služby patří na řádek 5 (příp. 6, pokud je sazba DPH 15 % nebo 10 %)
 • Řádek 12 (13) vyplníte, pokud jste nakoupili zboží ze zahraničí s instalací v tuzemsku.
 • V případě, že jste poskytli službu podnikateli do jiného členského státu, zadáte celkovou částku na řádek 21. Zde se nevypočítává výše DPH, ale uvádí se jen celková částka na fakturách. POZOR, jestliže se vás týká tato situace, musíte vyplnit ještě Souhrnné hlášení.

ZÁVĚREČNÁ STRÁNKA

Na závěrečné stránce vždy doporučuji zadat ještě „Protokol chyb„, díky kterému zjistíte případné chyby ve vyplněném přiznání. Je také dobré si zde stáhnout vyplněný formulář do počítače. A zároveň tu najdete i pokyny k platbě. Nezapomeňte daň do 25. zaplatit. :)

PODPIS FORMULÁŘE

Jak formulář podepsat? Možnosti jsou tři:

 • 1
  elektronický podpis
  pokud máte, tak ho určitě použijte
 • 2
  podepsání datovou schránkou
  ideální způsob, stačí jen zadat přihlašovací údaje do datové schránky a víc už nemusíte řešit
 • 3
  nemáte ani jedno
  nevadí, i tak lze přiznání poslat pohodlně elektronicky, jen si musíte vytisknout „Potvrzení podání učiněné datovou zprávou, neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem“. Toto potvrzení je nutné podepsat a do 5 dnů poslat poštou nebo donést osobně na příslušný finanční úřad. Pozor, pokud to do 5 dnů nestihnete, finanční úřad to bere, jako že jste přiznání vůbec neposlali.

Souhrnné hlášení

V případě identifikované osoby ho vyplňujete pouze v případě, pokud jste poskytli službu podnikateli do jiného státu EU. I zde platí termín podání do 25. dne následujícího měsíce. Formulář k Souhrnnému hlášení najdete na Daňovém portálu.

DO FORMULÁŘE MUSÍTE UVÉST :

 • kód země - to je první část DIČ odběratele - stát, do kterého jste fakturovali, vyberete ho z rolovací nabídky
 • DIČ pořizovatele - to je ta druhá část DIČ, přesněji ta číselná (může obsahovat i písmena)
 • kód plnění - v tomto případě zadejte "3"
 • počet plnění - kolik faktur jste danému odběrateli vystavili během konkrétního měsíce
 • celková hodnota plnění v Kč - součet fakturovaných částek

POZOR: Celková částka uvedená ve sloupci „Celková hodnota plnění v Kč“ musí být shodná s Přiznáním k DPH na řádku 21!!!

Závěr

Tímto máte jako identifikovaná osoba povinnosti splněné.

Bylo všechno jasné? Věřím, že ano. Pokud vám z toho jde hlava kolem nebo uvítáte podrobnější informacenejčastější příklady, podívejte se na účetní tahák. A pokud si stále nejste jistí, jak máte všechny formuláře správně vyplnit, pak vám určitě pomůže názorný videonávod, kde vás provedu krok za krokem.

 

"Specializuji se na účetnictví a daně. Ráda pomáhám začínajícím podnikatelům zorientovat se v povinnostech vůči státu a učím je vést přehledné účetnictví, aby mohli být v klidu, že mají své daně v pořádku a pod kontrolou." Můj příběh si přečtěte zde >>
Jsem autorkou online kurzu Měj své účetnictví v pořádku, kde učím, jak si vést účetnictví snadno a bez stresu.